« نداپیام »
مجری طرح های پیامکی در تمام کشور
NedaPayam.ir
کارت شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض «ندا پیام» با امنیت بالا